Skip to main content
Please wait...

Tiada pengumuman buat masa sekarang

Hakim Mahkamah Tinggi

Directory
YA Dato' Mohd Zaki bin Abdul Wahab
Hakim Mahkamah Tinggi Shah Alam (NCVC 3)
  • Dilantik sebagai Pesuruhjaya Kehakiman pada 3 Mei 2010
  • Dilantik sebagai Hakim Mahkamah Tinggi pada 21 Mac 2016
YA Datuk Seri Mohd Firuz Bin Jaffril
Hakim Mahkamah Tinggi Shah Alam (NCVC 8)
DGSM, DMSM
  • Dilantik sebagai Pesuruhjaya Kehakiman di Mahkamah Tinggi Melaka dan Kuala Lumpur pada 10 April 2015 sehingga 27 April 2018.
  • Dilantik sebagai Hakim Mahkamah Tinggi di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pada 27 April 2018 sehingga sekarang.
YA Dato' Faizah binti Jamaludin
Hakim Mahkamah Tinggi Shah Alam (NCVC 5)
DSTM
  • Dilantik sebagai Pesuruhjaya Kehakiman pada 01 Mac 2017

  • Dilantik sebagai Hakim Mahkamah Tinggi pada 09 April 2019

YA Dato` Khadijah Binti Idris
Hakim Mahkamah Tinggi Shah Alam (NCVC 4)
DIMP
  • Dilantik sebagai Pesuruhjaya Kehakiman pada 11 Januari 2016
  • Dilantik sebagai Hakim Mahkamah Tinggi pada 8 Ogos 2019
YA Dato' Sri Latifah Binti Haji Mohd Tahar
Hakim Mahkamah Tinggi Shah Alam (Jenayah 4)
SSAP
  • Dilantik sebagai Pesuruhjaya Kehakiman pada 03 Mei 2019
  • Dilantik sebagai Hakim Mahkamah Tinggi pada 27 April 2022