Skip to main content
Please wait...

Tiada pengumuman buat masa sekarang

Bahagian Pusat Tanggungjawab Negeri Selangor

UNIT PERKHIDMATAN/PENTADBIRAN

 • Menguruskan semua urusan perkhidmatan pegawai dan kakitangan daripada pelantikan sehingga persaraan.
 • Menguruskan cuti dan buku rekod perkhidmatan pegawai dan kakitangan Mahkamah Negeri Selangor.
 • HRMIS
 • Menguruskan Latihan/Kursus dan Peperiksaan Pemeriksaan Jabatan.
 • Urusetia disiplin dan tatatertib semua kumpulan.
 • Urusan kenderaan Jabatan.
 • Pengurusan mesyuarat.
 • Menguruskan tempahan cop, signage tempahan makan.
 • Lain-lain tugas yang diarah dari masa ke semasa.

 

UNIT KEWANGAN

 • Mengawal selia kewangan Mahkamah Negeri Selangor bagi urusan gaji, akaun hasil dan penerimaan bayaran di kaunter.
 • Mengawal selia kerja-kerja perakuanan di 12 Pusat Kos Mahkamah Negeri Selangor.
 • Lain-lain tugas yang diarah dari masa ke semasa.

 

UNIT PEROLEHAN DAN ASET

 • Bertanggungjawab bagi urusan kontrak perolehan, kawalan keselamatan, perkhidmatan kebersihan dan toner/kertas bagi seluruh Mahkamah Negeri Selangor.
 • Urusan pendaftaran, penilaian semula dan pelupusan aset.
 • Pengurusan stor pusat.
 • Lain-lain tugas yang diarah dari masa ke semasa.