Kata carian :
No Kes :
Mahkamah :
Bulan
Tahun :
 

Keputusan Carian -Semua Data
 
No. No Kes Tarikh Penghakiman Hakim Perayu v Responden Catatan
1 22NCVC-597-11/2015
Alasan Penghakiman
22/11/2016 (Chan Jit Li) Judicial Commissioner Shah Alam High Court Selangor Darul Ehsan

BETWEEN BARCLAY INTERNATIONAL PRIVATE LIMITED [COMPANY NO. : 200400039H] ... PLAINTIFF AND GLOBAL CABLE SOLUTION SDN. BHD. [COMPANY NO.: 952331-V] ... DEFENDANT
2 21NCVC-45-07/2013
Alasan Penghakiman
22/11/2016 (GUNALAN A/L MUNIANDY) Pesuruhjaya Kehakiman Mahkamah Tinggi Malaya Shah Alam

ANTARA MALAYAN BANKING BERHAD ... PLAINTIF DAN PENGARAH TANAH DAN GALIAN NEGERI SELANGOR … DEFENDAN
3 22NCVC-421-08/2015
Alasan Penghakiman
22/11/2016 (GUNALAN A/L MUNIANDY) Page 16 of Pesuruhjaya Kehakiman Mahkamah Tinggi Malaya Shah Alam

ANTARA 1. CHIN MOI YEN 2. CHAN MAN CHUNG 3. AUDREY CHAN LEE NEE 4. CLAUDIA CHAN QIAN NEE 5. CALVIN CHAN SHUEN TENG ANAK JAGAAN BAWAH UMUR CHAN MAN CHUNG (AYAH SEBAGAI WAKIL LITIGASI) 6. CASSASNDRA CHAN YAN NEE ANAK JAGAAN BAWAH UMUR CHAN MAN CHUNG (AYAH SEBAGAI WAKIL LITIGASI) 7. ANASTASSIA CHAN BEI NEE ANAK JAGAAN BAWAH UMUR CHAN MAN CHUNG (AYAH SEBAGAI WAKIL LITIGASI) … PLAINTIF - PLAINTIF DAN 1. CHAI WENG SING 2. TAN SHEAY KANG 3. TOH KHIM HWA 4. TAN BOON KING. 5. FLORA
4 22NCVC-622-12/2014
Alasan Penghakiman
22/11/2016 (GUNALAN A/L MUNIANDY) Pesuruhjaya Kehakiman Mahkamah Tinggi Malaya Shah Alam

ANTARA SOO KIAN HUAT … PLAINTIF DAN ZENITH AIM SDN. BHD. (COMPANY NO.: 254004-T) … DEFENDAN
5 BA-24NCVC-14-01/2016
Alasan Penghakiman
07/11/2016 (DATUK AZIMAH BINTI OMAR) Judicial Commissioner High Court Shah Alam

In the matter of sections 327 and 417 National Land Code And In the matter of a land held under Title No PM 3756, Lot 13523 Pekan Kayu Ara, Tempat Kg Sungai Kayu Ara, Daerah Petaling And In the matter of Order 7 Rules of Court 2012 And In the matter of the Court’s inherent jurisdiction BETWEEN 1. KOK LOK KONG 2. KOK AH KHEONG …PLAINTIFFS AND 2 1. CHOW JACK SEON 2. CHOW YIP JANE ...DEFENDANTS
6 BA-24NCVC-100-04/2016
Alasan Penghakiman
07/11/2016 (DATUK AZIMAH BINTI OMAR) Judicial Commissioner High Court Shah Alam

In the matter of Perusahaan Otomobil Nasional Sdn Bhd And In the matter of Section 50 of the Specific Relief Act 1950, Section 51 of the Specific Relief Act 1950, Section 52 of the Specific Relief Act 1950 and Section 53 of the Specific Act 1950 And In the matter of Order 7 of the Rules of Court 2012 And In the matter of Order 92 rule 4 of the Rules of Court 2012 BETWEEN PERUSAHAAN OTOMOBIL NASIONAL SDN BHD …PLAINTIFF 2 AND 1. MEKA AUTOMOTIVE INDUSTRIES SDN BHD (Formerly kn
7 BA-24-108-01/2016
17/10/2016 (DATUK AZIMAH BINTI OMAR)

Dalam perkara Mahkamah Sesyen Shah Alam Saman No.: 52-1316-2011 (“Tindakan 1316”); Dan Dalam Perkara Aturan 7 Kaedah- Kedah Mahkamah 2012 Dan Dalam Perkara Seksyen 25(2) dibaca dengan Perenggan 12 jadual kepada Akta Kehakiman Mahkamah 1964 Dan Dalam Perkara Terpinda bertarikh 13.3.2012 dalam Tindakan 1316 yang difailkan oleh Defendan dalam Tuntutan Asal dan Plaintif dalam Tuntutan Balas Dan Dalam Perkara Tuntutan Balas bertarikh 12.4.2012 dalam Tindakan 1316 yang difailkan
8 22NCVC-1384-11/2012
Alasan Penghakiman
17/10/2016 (DATUK AZIMAH BINTI OMAR)

BETWEEN YEOH ENG KONG …PLAINTIFF AND 1. GOH BAK MING 2. Personal Representative of FEI CHONG MING, DR, deceased 3. SEE KENG LEONG 4. YAHYA BIN RAZALI 5. LEOW YAN SEONG @ LIEW PIN 6. NG WENG CHEONG 7. POH GAIK LYE 8. CHIN WOOI KEAT 9. CHIN YI NING 10. PETER CHEN HING WOON 11. YOGANATHAN A/L PARAMASIVAM 12. TACFORCE INTERNATIONAL (MALAYSIA) SDN BHD 13. WYNSUM HEALTHY LIVING (M) SDN BHD (IN LIQUIDATION) 14. STEVIGROUP CORPORATION LTD 15. LIQUA HEALTH CORPORATION BERHAD 16. LIQUA
9 BA-24NCVC-71-03/2016
Alasan Penghakiman
17/10/2016 DATUK AZIMAH BINTI OMAR

Dalam perkara mengenai Aturan 7 dan Aturan 92 Kaedah 4 Kaedah-Kaedah Mahkamah 2012; Dan Dalam Perkara mengenai Seksyen 44 (1) (a) dan Seksyen 89 Kanun Tanah Negara 1965 Dan Dalam Perkara mengenai hartanah yang dipegang di Hakmilik berdaftar Geran Mukim No. 980, Lot No. 996, Mukim Semenyih, Daerah Hulu Langat, Negeri Selangor Dan Dalam Perkara mengenai Perisytiharaan Jualan bertarikh 20 November 2014 menurut Perintah Juala Atas Permintaan Pemegang Gadaian PTDHL.PPJ (PEND) 700-6/
10 BA-24-415-04/2016
Alasan Penghakiman
17/10/2016 DATUK AZIMAH BINTI OMAR)

Dalam perkara Kaveat Persendirian bertarikh 21.03.2016 yang didaftarkan melalui Perserahan No. 14734/2016 ke atas Pajakan Negeri Lot No. 7894, No. Hakmilik 73724, Mukim Klang, Daerah Klang, Negeri Selangor Darul Ehsan DAN Dalam perkara Seksyen 327, 329 dan 417 Kanun Tanah Negara DAN Dalam perkara Aturan 7 dan Aturan 92 Kaedah 4 Kaedah-Kaedah Mahkamah 2012 BETWEEN LEMBAGA PELABUHAN KELANG [sebuah badan berkanun yang ditubuhkan berdasarkan peruntukan-peruntukan Akta Pihak Berkuas
11 22C-14-07/2015
Alasan Penghakiman
13/10/2016 See Mee Chun Hakim Mahkamah Pembinaan

DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI SHAH ALAM DALAM NEGERI SELANGOR DARUL EHSAN, MALAYSIA SAMAN SIVIL : 22C-14-07/2015 ANTARA TARGET RESOURCES SDN BHD …PLAINTIF (Company No.: 153178-V) DAN PUTRAJAYA HOLDINGS SDN BHD …DEFENDAN (Company No.: 364152-K) GROUNDS OF JUDGMENT
12 22NCVC-691-12/2015
Alasan Penghakiman
13/10/2016 See Mee Chun Hakim Mahkamah Tinggi

DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI SHAH ALAM DALAM NEGERI SELANGOR DARUL EHSAN, MALAYSIA GUAMAN NO: 22NCVC-691-12/2015 ANTARA HEALTH PLAN SYSTEMS (M) SDN BHD (No. Syarikat : 693922-U) …PLAINTIF DAN UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA …DEFENDAN GROUNDS OF JUDGMENT
13 NO: 24C-18-12/2015
Alasan Penghakiman
13/10/2016 See Mee Chun Hakim Mahkamah Pembinaan

ANTARA MURNI ENVIRONMENTAL ENGINEERING SDN BHD (CO. NO. 546902-X) …PLAINTIF DAN 1. EMINENT VENTURES SDN BHD (CO. NO. 3452542-U) 2. PERBADANAN KEMAJUAN NEGERI SELANGOR …DEFENDAN-DEFENDAN DIDENGAR BERSAMA DENGAN GUAMAN SIVIL NO. 24C-6-03/2016 ANTARA MURNI ENVIRONMENTAL ENGINEERING SDN BHD (CO. NO. 546902-X) …PLAINTIF DAN 1. EMINENT VENTURES SDN BHD (CO. NO. 3452542-U) 2. PERBADANAN KEMAJUAN NEGERI SELANGOR …DEFENDAN-DEFENDAN DIDENGAR BERSAMA DENGAN GUAMAN SIVIL NO. 24C-7
14 SIVIL NO: 12B-142-04/2014
Alasan Penghakiman
13/10/2016 (GUNALAN A/L MUNIANDY) Pesuruhjaya Kehakiman

ANTARA MUHAMAD BIN SULAIMAN ... PERAYU DAN 1. SITI NAQUIAH BINTI ABDUL RAZAK 2. ZURAINEEY BINTI MAHTAR … RESPONDEN
15 22NCVC-93-02/2015
Alasan Penghakiman
13/10/2016 (DATUK AZIMAH BINTI OMAR) Judicial Commissioner

BETWEEN IBSUL DEVELOPMENT (SEL) SDN. BHD ... PLAINTIFF AND PERBADANAN KEMAJUAN NEGERI SELANGOR … DEFENDANT
16 22NCVC-502-09/2015
Alasan Penghakiman
13/10/2016 (GUNALAN A/L MUNIANDY) Pesuruhjaya Kehakiman

ANTARA MUHYIDDIN BIN ABDUL RAHMAN … PLAINTIF DAN MUSALMAH BINTI ABDUL RAHMAN … DEFENDAN
 
 
Mula Sebelum Mukasurat 4 dari 57 Seterusnya Akhir
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 ....