Kata carian :
No Kes :
Mahkamah :
Bulan
Tahun :
 

Keputusan Carian -Semua Data
 
No. No Kes Tarikh Penghakiman Hakim Perayu v Responden Catatan
1 BA-22C-4-02/2017
Alasan Penghakiman
28/05/2017 See Mee Chun Hakim Mahkamah Tinggi 30 Shah Alam

5 XTREME ENGINEERING SDN BHD (Company No: 818509-X) …PLAINTIF DAN 10 PARAGON PROMENADE SDN BHD (Company No. 561009-T) …DEFENDAN
2 22C-4-03/2014
Alasan Penghakiman
28/05/2017 See Mee Chun Hakim Mahkamah Pembinaan 15 Shah Alam

ANTARA BHASKARAN A/L THIRUPPUVANAM (NO. K/P : 461022-10-5631) …PLAINTIF 10 DAN 1. ONG CHONG REALTY SDN BHD (NO. SYARIKAT : 181143-V) 15 2.BAUER (MALAYSIA) SDN BHD (NO. SYARIKAT : 121194-X) …DEFENDAN-DEFENDAN
3 PETISYEN NO: 31-499-2011
Alasan Penghakiman
28/05/2017 See Mee Chun 30 Hakim Mahkamah Tinggi Shah Alam

Dalam perkara mengenai harta pusaka TAN HOK LOW (No. K/P 7413003/640604-10-6945), si mati pada 2.1.2003 Dan 10 Dalam perkara di bawah Aturan 71 kaedah 5 kaedah-Kaedah Mahkamah Tinggi 2012. Dan 15 Dalam perkara Seksyen 59 Probate & Administraction Act, 1959. Dan 20 Dalam perkara Seksyen 6(g) Akta Pembahagian, 1958. Dan 25 Dalam Perkara Perintah Mahkamah Tinggi Shah Alam MT3(MT2)-22-180-2003 digabungkan dengan Petisyen Surat Kuasa Mentadbir No. MT 4-31-62- 2004 bertarikh 9.5.20
4 NO : 32NcVc-662-12/2015
Alasan Penghakiman
28/05/2017 See Mee Chun Hakim Mahkamah Tinggi 25 Shah Alam

Dalam perkara mengenai harta pusaka Tee Ah Moi, Simati; Dan 10 Dalam perkara mengenai Seksyen 3 Akta Probet & Pentadbiran,1959; Dan 15 Dalam perkara mengenai Aturan 7 Kaedah 2 dan Aturan 71 Kaedah 5 Kaedah-Kaedah Mahkamah 2012. ANTARA 20 LEE SWEE TAY (No. K/P : 620724-10-5519) …PEMOHON DAN ZURAINA LEE BINTI KAMARUDDIN (No. K/P : 810108-10-5344) …PENGKAVEAT
5 BA-22NCVC-544-09/2016
Alasan Penghakiman
20/05/2017 (DATO’ SRI TUN ABD MAJID BIN DATO’ HAJI TUN HAMZAH) Judicial Commissioner High Court Malaya Shah Alam

BETWEEN AL RAJHI BANKING & INVESTMENT CORPORATION (MALAYSIA) BHD (No. Syarikat: 719057-X) ...PLAINTIFF AND I-SILICON SDN BHD (No. Syarikat: 510257-K) ...DEFENDANT
6 SUIT NO.: 21M-1-03/2015
Alasan Penghakiman
15/05/2017 (DATO’ SRI TUN ABD MAJID BIN DATO’ HAJI TUN HAMZAH) Judicial Commissioner High Court Malaya Shah Alam

BETWEEN WASEEM YAQOOB S/O SHEIKH MUHAMMAD YAQOOB (Pasport: AH 6333672) ... PLAINTIFF AND 1. WAN MUHAMMAD IRYWAN BIN WAN MOHAMAD SAHINI 2. RTL VISAGE SDN BHD 3. WAN ZAIHARATULHASRA BINTI HAMID 4. PEJABAT TANAH DAN GALIAN SELANGOR 5. KERAJAAN NEGERI SELANGOR 6. MAYBANK ISLAMIC BHD ... DEFENDANTS
7 BA-22NCVC-422-07/2016
Alasan Penghakiman
15/05/2017 (DATO’ SRI TUN ABD MAJID BIN DATO’ HAJI TUN HAMZAH) Judicial Commissioner High Court Malaya Shah Alam

BETWEEN 1. LIEW SWEE YEE 2. NG CHEE FAI ... PLAINTIFF AND METRO HOMES SDN BHD ... DEFENDANTS
8 22NCVC-514-09/2016
Alasan Penghakiman
15/05/2017 (DATO’ SRI TUN ABD MAJID BIN DATO’ HAJI TUN HAMZAH) Judicial Commissioner High Court Malaya Shah Alam

BETWEEN 1. CHOOT EWE HIN 2. ANGELINA OOI GAIK CHENG ... PLAINTIFF AND SAUJANA TRIANGLE SDN. BHD ... DEFENDANTS
9 BA-22NCVC-390-07/2016
Alasan Penghakiman
15/05/2017 BETWEEN LIPP ENGINEERING SDN BHD ... PLAINTIFF AND HOW THONG CONSTRUCTION & CIVIL ENGINEERING SDN BHD ... DEFENDANT

BETWEEN LIPP ENGINEERING SDN BHD ... PLAINTIFF AND HOW THONG CONSTRUCTION & CIVIL ENGINEERING SDN BHD ... DEFENDANT
10 BA-22NCVC-482-08/2016
Alasan Penghakiman
15/05/2017 (DATO’ SRI TUN ABD MAJID BIN DATO’ HAJI TUN HAMZAH) Judicial Commissioner High Court Malaya Shah Alam

BETWEEN SMEB ASSET MANAGEMENT SDN. BHD. ...PLAINTIFF AND 1. SARI PACIFICA RESORT SDN. BHD. 2. ISKANDAR BIN SHEIKH FADZIR 3. TAN SRI ABDUL KADIR BIN SHEIKH FADZIR ...DEFENDANTS
11 BA-22NCVC-434-07/2016
Alasan Penghakiman
15/05/2017 (DATO’ SRI TUN ABD MAJID BIN DATO’ HAJI TUN HAMZAH) Judicial Commissioner High Court Malaya Shah Alam

BETWEEN RAVINDERAN A/L RAMAN @ RAMASAMY ...PLAINTIFF AND EUCALYPT MORTGAGES SDN. BHD. ...DEFENDANT
12 BA-22NCVC-476-08/2016
Alasan Penghakiman
15/05/2017 (DATO’ SRI TUN ABD MAJID BIN DATO’ HAJI TUN HAMZAH) Judicial Commissioner High Court Malaya Shah Alam

BETWEEN PERSATUAN AUTOMOBIL MALAYSIA ...PLAINTIFF AND AIG MALAYSIA INSURANCE BERHAD ...DEFENDANT
13 22NCVC-607-12/2014
Alasan Penghakiman
15/05/2017 (DATUK AZIMAH BINTI OMAR) Pesuruhjaya Kehakiman Mahkamah Tinggi Shah Alam (Saman Pemula) Selangor Darul Ehsan

ANTARA TENAGA NASIONAL BERHAD ... PLAINTIF DAN OSCAR CANARY SDN BHD … DEFENDAN
14 NO.: 24-65-01/2013
Alasan Penghakiman
15/05/2017 (DATUK AZIMAH BINTI OMAR) High Court Judge High Court Shah Alam Selangor Darul Ehsan

In the matter of all that piece of land known as HSD 222965, Lot PT 8659 held under the Township of Pekan Baru Sungai Buloh, the District of Petaling, the State of Selangor; And In the matter of Private Caveat registered vide Presentation No.: 44795/2011 dated 25th August 2011; And In the matter of Section 323, 327 and 329 of the National Land Code, 1965; And In the matter of Order 7 rule 2 and Order 92 Rule 4 of the Rules of Court 2012 BETWEEN 1. TWT HARDWARE SDN BHD 2. ELIT
15 BA-24-57-01/2016
Alasan Penghakiman
15/05/2017 (DATUK AZIMAH BINTI OMAR) Judicial Commissioner High Court Shah Alam Selangor Darul Ehsan

Dalam Perkara No. Hakmilik: 66531 Plot No: 1381 (PT No. 3671) MukimBatu, Daerah Gombak Negeri Selangor didaftarkan di bawah Uma Devi A/P Elangovan (No. Kad Pengenalan: 740320-05-5144); Dan Dalam Perkara Seksyen 3 Akta Pengambilan Tanah 1960 dan pengambilan tanah dipegang di bawah No. Hakmilik: 66531 Plot No: 1381 (PT No: 3671 Mukim Batu, Daerah Gombak, Negeri Selangor Dan Dalam Perkara itu “Akujanji” berhubung dengan Lot No, 7, Jalan Mutiara 3A, diperuntukkan oleh undi kepad
16 BA-24-306-03/2016
Alasan Penghakiman
15/05/2017 (DATUK AZIMAH BINTI OMAR) Pesuruhjaya Kehakiman Mahkamah Tinggi Shah Alam (Saman Pemula) Selangor Darul Ehsan

Dalam Perkara Hartanah Yang dipegang Dibawah H.S.(D), No Hakmilik: PM3887 No Lot 44846, Seksyen 15, Bandar Ampang, Daerah Ulu Langat, Negeri Selangor; Dan Dalam Perkara Seksyen 327, Kanun Tanah Negara, 1965; Dan Dalam Perkara Perjanjian Jual Beli bertarikh 22.11.2013 di antara Letchumy a/p Ramachandran dan Soo Chee Ming ANTARA SOO CHEE MING [No. K/P: 730107-08-6161] …PLAINTIF 2 DAN LETCHUMY A/P RAMACHANDRAN [No. K/P: 630801-10-8158] …DEFENDAN
 
 
Mula Sebelum Mukasurat 4 dari 59 Seterusnya Akhir
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 ....