ARAHAN AMALAN BIL.7 TAHUN 2011 - KOD WARNA IKATAN DOKUMEN BAGI KES SIVIL DI MAHKAMAH TINGGI DAN REKOD RAYUAN SIVIL DARI MAHKAMAH RENDAH
Printer-friendly version

Merujuk kepada Arahan Amalan Bil. 7 Tahun 2011 dari Ketua Pendaftar no rujukan JK/MP 38 Jld 5 yang bertarikh 12 Disember 2011, perkara berikut adalah RINGKASAN daripada arahan amalan tersebut :-

  1. Arahan tersebut merujuk kepada pemfailan Ikatan Dokumen di antara Mahkamah yang berbeza - beza.
  2. Sehubungan itu, pengkelasan identiti perlu  bagi memudahkan urusan pengasingan dan untuk sebarang rujukan.
  3. Oleh yang demikian, pemfailan Ikatan Dokumen dan Rekod Rayuan dari Mahkamah Rendah di Pejabat Pendaftaran Mahkamah Tinggi perlu mempunyai Kod Warna Kulit Hadapan seperti berikut:

Kes Bicara

a. Dokumen Pihak Plantif                                                                     Biru

b. Dokumen Pihak Defenden                                                                Oren

c. Dokumen Pihak Pencelah/Ketiga                                                      Hijau

 

Kes Rayuan Daripada Mahkamah Rendah

a. Rekod Rayuan                                                                                 Merah            

b. Hujahan Bertulis/Ikatan Autoriti Perayu                                             Biru

c. Hujahan Bertulis/Ikatan Autoriti Responden                                       Oren

d. Hujahan Bertulis/Ikatan Autoriti Pencelah                                        Hijau

 

4. Bagi memudahkan rujukan dibuat kepada dokumen yang ada di dalam sesuatu ikatan dokumen, setiap helaian ikatan dokumen perlu diletakkan nombor muka surat.

5. Arahan Amalan ini adalah terpakai kepada dokumen yang difailkan secara atas talian.

Arahan amalan ini berkuatkuasa mulai 1 Januari 2012.

 

Sekian, harap maklum.

*Sila rujuk kepada surat edaran Ketua Pendaftar bil JK/MP 38 Jld 5 yang bertarikh 12 Disember 2011.

Total visitors to the Portal : 302,112Pelawat: Hari Ini: 312
Bulan Ini: 76686
Tahun Ini: 752327
Last updated : 21 October 2016